เลือกชุดขาวให้เหมาะสม ก็ดูดีได้ไม่ยาก

การสวมใส่ชุดขาว ผู้ที่ได้พบเห็นสามารถรู้ได้ทันทีเลยว่าเรากำลังจะไปทำบุญที่วัด เหมือนกับว่าการสวมใส่ชุดขาวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการไปวัดเลย

admin

February 26, 2021